To SVAPZ or not to SVAPZ?

To SVAPZ or not to SVAPZ?

Wat is een SVAPZ nu precies?
SVAPZ staat voor Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Dit is net hetzelfde als een RIZIV-spaarplan. Het verschil is hier dat je de premies zelf moet betalen maar dat je daarop meteen ook 50% fiscaal voordeel geniet dat je terugkrijgt via de belastingaangifte.  Je kan, als je fulltime werkt, meestal het maximum bedrag sparen in die SVAPZ van ca. 3.966,67 euro. De vereiste is wel dat je een RIZIV-nummer hebt en recht hebt op de RIZIV-toelage.

Waarvoor kan je de SVAPZ gebruiken?

De uitleg is tweeledig.
Je kan jouw SVAPZ gebruiken als een aanvulling op jouw pensioen. Dit vorm namelijk samen met je RIZIV-spaarplan een onderdeel van de 2de pijler van je pensioen.
Daarnaast kan je het bedrag dat je voor je SVAPZ spaart vroeger gaan activeren om je huis te kopen of te (ver)bouwen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Voorbeeld: Jolien zit in haar 4de jaar assistent interne geneeskunde. Ze  heeft al 3 jaar elk jaar 3.000 euro gespaard in haar SVAPZ. Elk jaar recupereert ze hiervan 50% via haar belastingaangifte.
Als Jolien nog extra belastingen zou moeten betalen zonder SVAPZ, dan moet ze nu minder betalen of krijgt ze terug. Kreeg ze al terug, dan krijgt ze nu meer terug.
Voor de aankoop van haar woning wenst ze haar SVAPZ en ook haar RIZIV-spaarplan te gebruiken om de kosten te betalen.

Een rekensommetje
Gestorte premies in RIZIV = 16.099 euro (na aftrek kosten + opbrengst)
Gestorte premies in SVAPZ = 9.211 euro (na aftrek kosten + opbrengst)
In totaal is er 25.310 euro aanwezig.
Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij kan Jolien tussen de 65% en 90% opnemen om  de kosten te betalen voor de aankoop van haar woning.
90% voorschot: 22.779 euro.
65% voorschot: 16.451 euro.

SVAPZ is dus een zeer handige tool om kosten te financieren voor vastgoed.
Stort je 1.000 euro? Dan krijg je het jaar erop dus 500 euro terug via de belastingaangifte en mag je nog eens tot 900 euro direct na storting ervan opnemen voor je vastgoedproject. Handig!
 
Wat met de kosten ?
Je betaalt verschillende kosten op een SVAPZ.
Zo kunnen beheerskosten worden aangerekend (procentueel of forfaitair).  De verzekeringsmaatschappijen die een beheerskost aanrekenen leveren meestal ook een net iets hoger rendement waardoor dit finaal doorgaans op hetzelfde neerkomt.

Vb: Een beheerskost van 0.2% kost op een totaal gespaarde som van 10.000 euro dus 20 euro per jaar. Verder wordt een instapkost gerekend die maximaal 6% kan bedragen.  Doorgaans wordt een kost gerekend van 2.5%. Neem je een stuk van je SVAPZ en/of RIZIV-spaarplan op voor een vastgoedproject? Dan betaal je op het opgenomen stuk 0.5%. Je betaalt dit niet zelf maar dit wordt ingehouden van de opbrengst van je spaarplan.

 

Hoe zit het met de opbrengst?
Je bent 25 jaar en wil nu al sparen voor je pensioen? Je doet dit beter via het klassiek pensioensparen dan via een SVAPZ. Fiscaal is een SVAPZ voordeliger, maar naar opbrengst toe scoort het klassiek pensioensparen beter  - als je bereid bent om te sparen in fondsen.
Rekensommetje:
Spaar je 100 euro per maand in fondsen via klassiek pensioensparen? Dan cijfert dit na 40 jaar sparen met een opbrengst van gemiddeld 7% een kapitaal van ca. 240.000 euro.
Spaar je hetzelfde bedrag in een SVAPZ dan cijfert dit met een opbrengst van 2% ca. 70.000 euro.
Conclusie : Opbrengst is hoger bij gewoon pensioensparen. 

Belastingen?
Indien de uitkering van je SVAPZ gebeurt op wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 67 jaar) word je gedurende tien jaar belast op 5% van het kapitaal en de interesten (na afhouding van in principe 5,55% sociale bijdragen). De winstdeelname is vrij van belastingen.
Rekensommetje:
Je hebt 40 jaar 3.000 euro per jaar gespaard. Kapitaal + intrest (1%) resulteert in 142.000 euro. De 1% winstdeelname wordt hier niet belast. Dit betekent dat er 7100 euro per jaar moet worden toegevoegd in de belastingaangifte als inkomen bovenop het wettelijk pensioen.  Hierop word je maximaal 50% getaxeerd (3.500 euro).

Als je dit 10 jaar rekent komt je al snel op een totale fiscale druk van 35.000 euro (25%). Dit leert ons dat het wellicht interessanter is als je voluit kiest voor pensioenopbouw, je dit dus beter doet in het klassiek pensioensparen omdat de fiscale druk daar maar 8% is op 60 jaar. En je nog 7 jaar verder spaart zonder belastingen.
 
Algemeen besluit :
Het Zekerhuis adviseert voor de jonge loontrekkende (para)medici om voluit te sparen in SVAPZ als je nog een vastgoedproject op middellange termijn wilt realiseren (< 10 jaar). Dit omwille van de fiscale opbrengst en de voorschotpolitiek. Het Zekerhuis kiest samen met jou  de geschikte verzekeringsmaatschappij.  Kies je voluit voor pensioen dan kies je beter het klassiek pensioensparen omwille van de opbrengst en lagere fiscale druk.

Het ene sluit het andere niet uit, dus beide plannen naast elkaar kan natuurlijk ook.