Bescherming van omzet en loon

Bescherming van omzet en loon

Wat is een gewaarborgd inkomen?

Niet kunnen werken betekent op korte of middellange termijn geen inkomen meer en het ziekenfonds komt maar zeer beperkt tussen. Er is dus geen sociaal vangnet, daarvoor moet je zelf zorgen.

Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat je maandelijks een bedrag ontvangt waarmee je toch verder je maandelijkse kosten kunt dekken en je levensstandaard kunt behouden. Zo moet je ook je gezin niets ontzeggen terwijl je niet aan de slag kunt. Gaat dit nu om 2 maanden of 2 jaar, zolang je om medische redenen meer dan 25% arbeidsongeschikt bent krijg je die rente uitbetaald. De premie die je daarvoor betaalt, is 100% aftrekbaar als beroepskost.

Hoe je dit gewaarborgd inkomen kunt verzekeren, hangt af van vele factoren (beroep, hoogte van de uitkering, of je dit na 1 of slechts na meerdere maanden wenst…).
Vandaar dat dit stukje maatwerk tot stand moet komen in overleg met iemand met de nodige expertise. Wij helpen je daar graag bij.

Wat is een omzetverzekering?

Wanneer je als zaakvoerder arbeidsongeschikt bent, kan dit meteen een grote impact hebben op de omzet van je onderneming. Lange arbeidsongeschiktheid van die sleutelfiguur kan een financiële kater opleveren, vooral voor kleinere bedrijven. Die omzetverzekering compenseert de omzet van de vennootschap die verloren gaat wanneer de zaakvoerder uitvalt. Met die uitkering behoud je de omzet.

Een omzetverzekering in combinatie met een gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat de kosten privé én de kosten in de vennootschap blijven kunnen betaald worden. Geen overbodige luxe dus.

De premie dat je daarvoor betaalt, kan je inbrengen als beroepskost. Net zoals de premie gewaarborgd inkomen geldt hier ook: hoe vroeger je dit afsluit, hoe voordeliger.