Brandverzekering op maat van je bedrijf

Hoe gaan we te werk?

Bij een particuliere woning volstaat het om de waarde te bepalen via een rooster dat je woning indeelt in een aantal ruimtes. Bij een bedrijf is dit meestal niet mogelijk. Daarom gaan we veelal over tot een inspectie met de verzekeringsmaatschappij. Dit heeft als voordeel dat je niet over- of onderverzekerd bent.

De aanvullende waarborgen:

Bedrijfsschade:
De verzekering bedrijfsschade garandeert de inkomsten in de periode waarin je bedrijfsactiviteit stilvalt of vertraagt. Als je bedrijf schade lijdt door een zware storm, stroompanne, overstroming,... zal de brandpolis de kosten dekken voor het gebouw en de inhoud ervan. Maar de bedrijfskosten (afschrijvingen, personeel…) blijven doorlopen, waardoor dit voor sommige bedrijven kan leiden tot grote verliezen. Het is daarom belangrijk om samen met Het Zekerhuis de risico’s in kaart te brengen. In sommige gevallen kan een heropstart van een bedrijf zeer snel verlopen en dan is de verzekering bedrijfsschade overbodig.

Het te verzekeren bedrag kan op drie verschillende manieren worden berekend:

Aftrekmethode:
De omzet - variabele kosten = te verzekeren bedrag.
Forfait per dag: 
Hier kies je zelf het bedrag dat je per dag wenst te ontvangen.
Omzetmethode:
Het bedrag wordt bepaald door de jaarlijkse omzet.
 

Machinebreukverzekering:
Als de bedrijfsmachines plots beschadigd worden en uitvallen, kan dit grote gevolgen hebben. Om die schade te dekken, stellen we een machinebreukverzekering voor.  Deze optionele waarborg biedt bedrijven de zekerheid dat ze vergoed worden als een machine uitvalt door:

  • Menselijke fouten (botsen, verkeerde instellingen)
  • Inwendige fouten (verkeerde montage, oververhitting en breuken)
  • Uitwendige factoren (storm, waterschade …)
     

Alle risico’s elektronica:
Computers, printers, portables, alarminstallaties zijn allemaal onmisbaar geworden in een bedrijf. De klassieke brandpolis biedt niet een alle-risico-dekking voor deze waardevolle elektronische apparatuur. Hier is er dekking bij:

  • Menselijke fouten ( vb. laten vallen van laptop)
  • Diefstal
  • Geen afschrijving
  • Doorgaans een lagere vrijstelling

De waarde wordt doorgaans bepaald door een totaalbedrag op te nemen in de polis van alle elektronica aanwezig in je bedrijf. Heb je werknemers die dagelijks met een dure portable onderweg zijn? Verplaatsingen moeten doen naar het buitenland? Dan is deze extra waarborg iets voor je bedrijf.

Tip: Een goede brandpolis omvat een correcte waardebepaling van je bedrijf. Door de reële risico’s in kaart te brengen biedt een brandpolis met de optionele waarborgen je niet alleen een juiste vergoeding bij een schadegeval maar zullen ook de verliezen beperkt zijn.