De juiste brandverzekering

De juiste brandverzekering

Voor welke bedrag moet je je verzekeren?

Om de waarde van je woning juist te bepalen werken we met een rooster dat je woning indeelt in een aantal ruimtes.
Als het rooster correct is ingevuld, ben je nooit over- of onderverzekerd. Handig toch?

De waarborg gebouw:
Indien je huis door een brand of storm volledig zou vernield zijn, betaalt de brandverzekering alle kosten om je woning op dezelfde locatie en wijze opnieuw te bouwen.
Is de verzekerde waarde lager dan de kostprijs die je hebt betaald?
Hou er rekening mee dat de grond en de locatie van de woning geen invloed hebben op de prijs. De grond kan bv. niet afbranden.

De waarborg inhoud:
De waarborg inhoud of inboedel verzekert al je spullen die losstaan van het gebouw. Deze waarborg kan uitgebreid worden met een diefstalverzekering.

Heb je een zwembad, jacuzzi en/of waardevolle tuinmeubelen?
We raden je aan om die via het zogenaamde ‘Pack Tuin’ mee te verzekeren. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kan je dit als een extra waarborg erbij nemen. 

De waarborg indirecte verliezen:
Een veel voorkomende waarborg, maar wat houdt dit precies in?
Bij een schadegeval vergoedt de verzekeringsmaatschappij de schade in nieuwwaarde of werkelijke waarde. Met de waarborg indirecte verliezen wordt bv.10% extra uitbetaald. Voordeel? De kleine meerprijs van deze optionele waarborg zorgt ervoor dat je bij schade meer terugkrijgt zonder dat je daarvoor iets hoeft te bewijzen.

Rechtsbijstand:
De waarborg rechtsbijstand komt bijna bij iedere verzekering voor, dus ook bij de brandverzekering.  
Het Zekerhuis adviseert in de meeste gevallen om een afzonderlijke polis rechtsbijstand te voorzien. De absolute meerwaarde daarvan lees je hier.

Wie betaalt wat ?

Huurder:
Als huurder word je meestal verplicht om een afzonderlijke brandverzekering (waarborg gebouw) af te sluiten die je huuraansprakelijkheid verzekert. Mocht je huurwoning ernstige schade oplopen door een nalatigheid, dan hoef je niet bang te zijn dat de brandverzekering van de verhuurder de schade recupereert. Optioneel kan je je eigen spullen verzekeren met de inboedelverzekering.
We adviseren om steeds je contract goed na te lezen. Ook hierbij kunnen we je helpen.

Eigenaar:
Als eigenaar bepaal je zelf in welke mate je je woning wenst te verzekeringen.
Je kiest zelf welke extra waarborgen je wilt verzekeren.

Verhuurder:
Als verhuurder is het aan te raden een brandverzekering af te sluiten. Die zal je aansprakelijkheid verzekeren tegen de huurders en derden. Is er een schadegeval waarvan de oorzaak is te wijten aan het gebouw, dan zal de brandverzekering de schade vergoeden aan de huurder.

Als de verhuurwoning ernstige schade zou oplopen door toedoen van de huurder, ben je zeker dat de schade zal vergoed worden. De schade wordt dan op zijn beurt betaald door de brandverzekering van de huurder. Het is daarom belangrijk om als verhuurder een jaarlijks bewijs van betaling te vragen aan je huurder.

Wil je als verhuurder zeker zijn dat bij een onvoorzichtigheid van je huurder niet moet opdraaien voor de geleden schade?
Met de optie “afstand van verhaal” ten opzichte van de huurder betaal je een kleine meerprijs. Deze kan je eventueel doorrekenen aan de huurder. De huurder dient dan voor de waarborg gebouw geen bijkomende brandverzekering af te sluiten. Voor familieleden is dit doorgaans gratis.

Hoe ben ik goed verzekerd voor gebeurlijke ongevallen?

Meer dan 200.000 Belgen zijn jaarlijks het slachtoffer van een ongeval.

Ongevallen in het dagelijkse leven doen zich drie maal keer meer voor dan in het verkeer.

80% van de fietsongevallen doen zich voor zonder dat er een andere persoon bij betrokken is.

 

Een ongeval is snel gebeurd, maar kan soms grote gevolgen hebben.

Bij een ziekenhuisopname dekt je hospitalisatieverzekering je kosten.

Maar een ongeval kan erg verregaande praktische en financiële gevolgen hebben.

 

Een ongevallenverzekering komt tussen bij blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Er bestaan individuele formules en een plan voor heel het gezin inbegrepen.

Aan de hand van je persoonlijke situatie zoals leeftijd, beroep, inkomen,... wordt het bedrag van de schadevergoeding aangepast.

 

 

Verzekering huispersoneel

Verzekering huispersoneel

Voor iedereen die bij jou thuis tegen betaling huishoudelijke taken uitvoert, ben je wettelijk verplicht een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten.

 

Voor iemand die werkt via dienstencheques is dat echter niet nodig. Maar wel bijvoorbeeld voor je tuinman, babysit, poetshulp, toevallige helpers op je feest, …