Groepsverzekering werknemers

Groepsverzekering werknemers

Groepsverzekering voor werknemers?

Nog een piste die zowel voor werkgever als werknemer interessant is: de groepsverzekering. De werkgever spaart voor een aanvullend pensioen van de werknemer. Waar je, zoals reeds gezegd, bij een loonsverhoging slechts 30% van je netto overhoudt,is dit van een storting in een groepsverzekering meer dan 70%.

De werkgever stort dus premies voor de werknemer, met een gegarandeerd rendement.
Die pensioenpremie kan gecombineerd worden met 
de uitbetaling van een kapitaal aan je nabestaanden, indien je overlijdt voor je de pensioenleeftijd bereikt hebt. Dit gebeurt in een fiscaal kader dat  zowel voor de werkgever als de werknemer gunstig is.

Een cafetariaplan is een veelgebruikte oplossing.
Hierbij stelt de werknemer zelf de loon- en arbeidsvoorwaarden samen.
In dat “flexiplan” wordt een bepaald budget door de werkgever ter beschikking gesteld van de werknemer. Die mag dan kiezen welk stuk van dat budget naar waar gaat. Voor de één is een tegemoetkoming tijdens arbeidsongeschiktheid belangrijk, voor de ander extra pensioenopbouw. Nog een ander legt de nadruk op uitkering bij invaliditeit. Maar evengoed kan het gaan om flexibele arbeidstijden,extra opleiding of vakantiedagen in plaats van bonussen of de keuze voor een bedrijfsfiets. Op die manier krijg je voor werkgever en werknemer een absolute win-win-situatie: voor de werkgever stijgen de kosten niet en de werknemer kan meer persoonlijke voorkeuren in zijn of haar loonpakket opnemen.

Je ziet, precisie- en maatwerk. Het Zekerhuis reikt je de juiste tools aan om een plan op maat samen te stellen.