Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Collectieve hospitalisatieverzekering, goed idee?

Menselijk kapitaal in je onderneming wil je belonen. Liefst op een manier die voor werkgever en werknemer aantrekkelijk is. Loonsverhoging is een mogelijkheid maar als je werknemer opslag wil, houdt hij of zij daar maar 30% netto van over.

Er zijn dus alternatieven.

Een collectieve hospitalisatieverzekering is daar één van. Als extralegaal voordeel geeft dit een uiterst interessante dekking tegen een zeer gunstige prijs. De zelfstandige bedrijfsleider kan dit afsluiten voor zichzelf en al de werknemers. Ook gezinsleden kunnen ook aansluiten tegen dezelfde voordelige voorwaarden.

Die collectieve verzekering dekt wereldwijd de medische kosten voor een hospitalisatie en zware ziekten.
De verzekerde geniet ook bijstand in geval van hospitalisatie, zowel in België als in het buitenland.
Er wordt gevraagd vooraf een medische vragenlijst in te vullen. In bepaalde gevallen is er wel een wachttijd.

Ook uitbreidingen met een tandverzekering of een verzekering van ambulante kosten (medische kosten gemaakt buiten het ziekenhuis) zijn mogelijk.

Waarom raden wij dit aan?

  • Kan essentieel zijn voor de aanwerving of het behoud van goede werkkrachten!
  • Als zelfstandige met vennootschap maar zonder werknemers kan je al een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten,maar dan enkel voor jezelf en je gezin.De vennootschap betaalt en de premie is de helft lager dan als je dit privé afsluit!
  • Via een login van Het Zekerhuis kun je zelf opvolgen door werknemers toe te voegen of te schrappen of hospitalisaties aan te geven.

Wachtpolis

Terwijl je via een collectieve polis recht kan hebben op een hospitalisatieverzekering, is er de mogelijkheid een ‘wachtpolis’ te nemen. Daarmee kan je een bedrag opbouwen of je leeftijd en medische geschiedenis ‘bevriezen’ zodat je, wanneer je ooit uit de groepsverzekering valt (door van werkgever te veranderen of door eigen pensionering) blijvend recht kan hebben op deze dekkingen en dit zonder medische vragenlijst!