Pensioenopbouw

Pensioenopbouw

VAPZ: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, wat is dat?

Aan de hand van je bruto-inkomen kan je per jaar (of per maand, trimester of semester, dat kies je zelf) een bepaald bedrag storten voor je aanvullend pensioen. Je kiest zelf hoeveel je stort. De premies die je stort zijn tussen de 50% en 70% fiscaal aftrekbaar. Dus van het jaarlijkse bedrag dat je stort recupereer je meer dan de helft via de personenbelasting. Bovendien kan je een deel van wat je spaart in je VAPZ gebruiken voor financiering van vastgoed (op persoonlijke naam).
Op VAPZ geldt bovendien kapitaalsgarantie: alles wat je stort krijg je altijd terug. En liefst met wat rendement erbij ook.
We helpen je graag de voor jou beste keuze maken.

Een voorbeeld:
Je stort dit jaar €1000  in je VAPZ.
De €1000 is aftrekbaar in de hoogste belastingsschijf (in dit geval 50%).
Dit betekent dat je €500 terugkrijgt via de personenbelasting.
Doordat je inkomen daalt, dalen ook je sociale bijdragen. 
Conclusie:
Van je VAPZ krijg je in dit geval ca. €700 terug (€500 via de belastingen en €200 minder sociale bijdragen te betalen).

Je merkt het: een VAPZ is voor een zelfstandige een must-have!


IPTZ:  Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen, wat is dat?

Wie een vennootschap heeft, kan zijn of haar vennootschap laten sparen voor later. Dus de vennootschap betaalt de premies, maar jij als zaakvoerder bent de begunstigde, dus jij ontvangt de opgebouwde spaarpremies. De spaarpremies zijn een kost voor de vennootschap.

Voorwaarden zijn dat je een maandelijkse bezoldiging hebt en dat de 80%-regel in acht wordt genomen. Die houdt in dat de som van je aanvullende en wettelijke pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste brutoloon. Als je binnen die 80%-grens blijft, kan de vennootschap dus haar winst verlagen met de bedragen die je spaart in die IPT. Een deel van de winst kan je dus aan de kant zetten voor je pensioen later. Minder winst betekent minder belastingen betalen. En als je je loon verhoogt, kan je je spaarpremies ook verhogen. Ook hier kan je een deel van wat je spaart in je IPT gebruiken voor financiering van vastgoed (privé).

Hoe je die bedragen spaart (welk risico je wilt nemen, welk potentieel rendement je wilt, enz.) kies je zelf. Het Zekerhuis berekent met de nodige kennis, tools en in overleg met de boekhouder. Dat hoef je dus gelukkig zelf niet te doen.

Nieuw sinds2018: POZ: Pensioentoezegging voor Zelfstandigen

Naast de VAPZ en IPTZ komt er voor de zelfstandigen een derde mogelijkheid bij. Het lijkt wat op een IPTZ,  maar is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap, en dat zijn er in België rond de 370.000. Op de gestorte premies krijg je een belastingvoordeel van 30%. Hier moet je ook rekening houden met de grenzen van de 80%-regel.

WAT

VOORDEEL?  

ZELFSTANDIGE NATUURLIJKE PERSONEN ZONDER VENNOOTSCHAP

ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS IN EEN VENNOOTSCHAP

OPNAME VASTGOED

HOE SPAREN?

VAPZ

Tussen de 50% en de 70%

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Alles vast rendement (T21)

POZ

30%

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Vast rendement en/of in fondsen (T23)

IPTZ

aftrekbare kost voor je vennootschap

Onmogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Vast rendement en/of in fondsen (T23)

Wat is  nu de beste oplossing?

Er bestaat geen eenduidige regel voor wat je nu het beste doet. Soms is het goed meteen je VAPZ te optimaliseren, soms om meteen een IPT te nemen. Elke situatie is anders. Wij gaan in dialoog met de boekhouder en bekijken wat het beste is. Jaarlijks volgen we alle klanten die een zelfstandige activiteit hebben goed op om iedereen een zo optimaal mogelijk pensioenplan te kunnen adviseren, en dat jaar per jaar.