Verzekering arbeidsongevallen

Verzekering arbeidsongevallen

Verplichte arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om voor je personeel een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Met een verzekering arbeidsongevallen bescherm je als werkgever iedereen die een contract heeft met jou als werkgever. Van iedereen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt (voor even of voor altijd) worden de medische kosten vergoed. Dat zijn de kosten voor medische zorg, hospitalisatie, medicijnen, orthopedisch materiaal en protheses. Inbegrepen zijn ook een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid en een uitkering bij blijvende werkonbekwaamheid of overlijden.

Extra opties bij een arbeidsongevallenverzekeringen zijn:

  • Waarborg excedentenverzekering:bedoeld voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijke plafond. Dankzij deze uitbreiding van de waarborg vermijden zij inkomensverlies.
  • Waarborg lichamelijke ongevallen privéleven: ongevallen die gebeuren in de privésfeer, buiten het werk, zijn hierbij ook gedekt.
  • Verzekering gewaarborgd loon: Om het verschil te verzekeren tussen het normale loon van de werknemer en de vergoeding die wettelijk is voorzien in de verzekering arbeidsongevallen.

Je merkt het, als werkgever heb je te maken met een wettelijk verplichte verzekering maar het gaat om specialistenwerk.
Advies van Het Zekerhuis is ook hier dus meer dan op zijn plaats.